Rajd Nadwiślański 2021 [harmonogram]

ETAP 1  – 17.07

OS.01 Zakrzów 1 11.8 km 08:30
OS.02 Józefów nad Wisłą 1 12.5 km 09:30
OS.03 Urzędów 1 17.21 km 10:05
OS.04 Wilków 1 18.00 km 11:20
SERWIS A (Puławski Park Naukowy) – 30min 12:35
OS.05 Zakrzów 2 11.8 km 14:05
OS.06 Józefów nad Wisłą 2 12.5 km 15:05
OS.07 Urzędów 2 17.21 km 15:40
OS.08 Wilków 2 18.00 km 16:55
Długość etapu: 119.02
Długość wszystkich odcinków: 119.02 km