Rajd Koszyc 2021 [harmonogram]

 

ETAP 1 – 16.10

OS.01 Herl’any 1 13.00 km 13:45
OS.02 Bogota 1 18.45 km 15:00
Service A (30 min) 16:08
OS.03 Herl’any 2 13.00 km 17:35
OS.04 Bogota 2 18.45 km 18:50
Service B (45 min) 19:45
Długość etapu 62.90 km

ETAP 2 – 17.10

Service C (15 min) 08:00
OS.05 Jahodná 1 23.45 km 08:35
OS.06 Zlatník 1 2.95 km 09:13
OS.07 Ružín 1 6.65 km 09:31
Service D (30 min) 10:57
OS.08 Jahodná 2 23.45 km 11:47
OS.09 Zlatník 2 2.95 km 12:25
OS.10 Ružín 2 6.65 km 12:43
Service E (10 min) 13:40
Długość etapu  66.10 km
Długość rajdu  129.00 km