F1

FIA odpowiada: Ugoda jest spowodowana brakiem możliwości udowodnienia działania przeciw regulaminowi

FIA odpowiada: Ugoda jest spowodowana brakiem możliwości udowodnienia działania przeciw regulaminowi

FIA po wczorajszych ogłoszeniach swoich roszczeń przez 7 zespołów wydała dzisiaj oświadczenie wyjaśniające wątpliwości co do ugody z Ferrari dotyczące jednostki napędowej.

Federacja miała wątpliwości co do zgodności z regulaminem jednostki napędowej ekipy z Maranello. Nie udało im się jednak wykazać, że silnik był przeciw regulaminowi od FIA i zdecydowali się oni na podpisanie ugody z Ferrari. Poniżej tłumaczenie oświadczenia od FIA:

Po wczorajszym ogłoszeniu przez siedem zespołów F1 w sprawie ugody z Ferrari, FIA pragnie przedstawić następujące wyjaśnienia:

FIA przeprowadziła szczegółową analizę techniczną jednostki napędowej Scuderii Ferrari, tak jak ma to miejsce w przypadku każdego uczestnika w Mistrzostwach Świata Formuły 1 FIA.

Szeroko zakrojone i dokładne dochodzenia przeprowadzone w sezonie 2019 wzbudziły podejrzenia, że ​​jednostki napędowej Scuderii Ferrari nie można uznać za działającą przez cały czas w granicach przepisów FIA. Scuderia Ferrari zdecydowanie sprzeciwiła się podejrzeniom i powtórzyła, że ​​ich jednostka zawsze działa zgodnie z przepisami. FIA nie była w pełni usatysfakcjonowana, ale zdecydowała, że ​​dalsze działania niekoniecznie doprowadzą do rozstrzygającego przypadku ze względu na złożoność sprawy i niemożność materialną w celu dostarczenia jednoznacznego dowodu naruszenia.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji, jakie pociągałyby za sobą długie spory sądowe, zwłaszcza w świetle niepewności wyniku takich sporów oraz w najlepszym interesie Mistrzostw i zainteresowanych stron, FIA, zgodnie z art. 4 (II) orzecznictwa sądowego oraz Zasady Dyscyplinarne (JDR), postanowiły zawrzeć skuteczną umowę ugodową z Ferrari w celu zakończenia postępowania.

Ten rodzaj umowy jest narzędziem prawnym uznanym za niezbędny element każdego systemu dyscyplinarnego i jest wykorzystywany przez wiele organów publicznych i innych federacji sportowych w rozwiązywaniu sporów.

Poufność warunków ugody jest przewidziana w art. 4 (VI) JDR.

FIA podejmie wszelkie niezbędne działania w celu ochrony sportu oraz jego roli i reputacji jako regulatora Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA.

Czyli dowody są, ale zbyt słabe by wytoczyć spór z Ferrari. Po wczorajszych oświadczeniach zespołów chyba nie mogliśmy oczekiwać innej reakcji od Federacji, która próbuje ugasić pożar.

Kamil Domagalski

Motoryzacja to moja pasja. Głównie Formuła 1, ale rajdy, MotoGP, WRX, WEC i serie towarzyszące F1 nie są mi obce.

Wybrane dla Ciebie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *