Rajd Nadwiślański 2019 – program

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
29 kwietnia 2019r. – poniedziałek

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
29 kwietnia 2019r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
29 kwietnia 2019r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE PRZEWODNIKA RAJDOWEGO
29 kwietnia 2019r. – poniedziałek

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
15 maja 2019r. – środa, godz. 24:00 (termin 1)
18 maja 2019r. – sobota, godz.24:00 (termin 2)

OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
18 maja 2019r. – sobota

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI
ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
18 maja 2019r. – sobota

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
22 maja 2019r. – środa
www.rajdnadwislanski.pl

OPUBLIKOWANIE:

  • harmonogramu Odbioru Administracyjnego
  • harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
  • treści reklamy dodatkowej
  • planu Parku Serwisowego

24 maja 2019r. – piątek godz. 18:00
strona internetowa Rajdu – www.rajdnadwislanski.pl
30 maja 2019r. – czwartek, godz. 19:00 – Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu,
Park Naukowo-Technologiczny w Puławach, ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
do czasu odbioru administracyjnego wyznaczonego opublikowanym harmonogramem

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
30maja 2019r. (dla załóg zgłoszonych do Odcinka Testowego)
– czwartek od godz. 09:30 –11:00, Biuro Rajdu –Moto Park Ułęż
30 maja 2019r. – ALTERNATYWNIE – czwartek od godz. 19:00 – 22:00
31 maja 2019r. – piątek od godz. 07:00 – 09:00
Biuro Rajdu – Park Naukowo-Technologiczny w Puławach, ul. Mościckiego 1,
24-110 Puławy

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
30 maja 2019r. – (dla załóg zgłoszonych do Odcinka Testowego)
– czwartek od godz. 10:00 – 12:30, Moto Park Ułęż w Ułężu
31 maja 2019r. – piątek od godz. 15:30 – 19:30
Parking Park Naukowo-Technologiczny w Puławach, ul. Mościckiego 1,
24-110 Puławy 

ODCINEK TESTOWY
30 maja 2019r. – czwartek, od godz. 11:00 – 17:30

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
31 maja 2019r.- piątek wjazd od godz. 8:00
Park Naukowo-Technologiczny w Puławach, ul. Mościckiego 1,
24-110 Puławy

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
31 maja 2019r. – piątek  w godz. 10:30-17:00

OPUBLIKOWANIE:

  • harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
  • listy Startu Honorowego

31 maja 2019r. – piątek, godz. 12:00 – Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu,
Park Naukowo-Technologiczny w Puławach, ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdnadwislanski.pl

OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO I AKREDYTACJE
31 maja 2019r.– piątek, godz. 18:00
Park Naukowo-Technologiczny w Puławach, ul. Mościckiego 1,
24-110 Puławy
Godziny pracy:
31 maja 2019r.– piątek od godz. 18:00 – 22:00
01 czerwca 2019r. – sobota od godz. 07:30 – 20:00

CEREMONIA STARTU HONOROWEGO
Park przedstartowy
31 maja 2019r. – piątek, godz. 19:40-20:00
Plac Fryderyka Chopina przed UM Puławy, ul. Lubelska 5
Start Honorowy
31 maja 2019r. – piątek, godz. 20:00 kolejność startu-wg. listy
Plac Fryderyka Chopina przed UM Puławy, ul. Lubelska 5

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
31 maja 2019r. – piątek godz. 21:00
Park Naukowo-Technologiczny w Puławach, ul. Mościckiego 1,
24-110 Puławy

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ
– Start Oficjalny do rajdu (PKC O)
31 maja 2019r. – piątek godz. 21:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Park Naukowo-Technologiczny
w Puławach oraz strona internetowa rajdu: www.rajdnadwislanski.pl

START RAJDU – OFICJALNY START (PKC O)
01 czerwca 2019r. – sobota, godz. 08:00
Park Naukowo-Technologiczny w Puławach/serwis-wyjazd/

CEREMONIA METY, ROZDANIE NAGRÓD
01 czerwca 2019r. – sobota, godz. 18:00
Plac Fryderyka Chopina przed UM Puławy, ul. Lubelska 5

META RAJDU
01 czerwca 2019r. – sobota, godz. 18:30
Park zamknięty wjazd – Park Naukowo-Technologiczny w Puławach,
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy

BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)
01 czerwca 2019r. – sobota, godz. 18:15
AUTO-TAMEX, ul. Lubelska 6, 24-100 Puławy

DRUGIE POSIEDZENIE ZSS
01 czerwca 2019r. – sobota, godz. 19:00
Park Naukowo-Technologiczny w Puławach

KLASYFIKACJA PROWIZORYCZNA
01 czerwca 2019r. – sobota, godz. 19:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Park Naukowo-Technologiczny
w Puławach oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdnadwislanski.pl

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
01 czerwca 2019r. – sobota, godz. 20:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Park Naukowo-Technologiczny
w Puławach oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdnadwislanski.pl

Close
Close